Verkaufsbedingungen und Konditionen

Termeni și condiții ale www.grabovoifondation.org

(intrat în vigoare la 27/04/2024) (intrat în vigoare la 27/04/2024) . 

  1. Dispoziții generale

.

.
1.1 Se aplică următoarele condiții:

  .
  • utilizarea site-ului grabovovoifondation.org, care aparține “Fundația pentru realizarea și protejarea învățăturilor lui Grigori Grabovoi”, Ur Strecion 4, 6997 Sessa, Elveția – CHE172812109, denumită în continuare și “Furnizorul”;

.

    • prestarea de servicii care includ achiziționarea de produse digitale și online oferite de “Fundația pentru Implementarea și Protecția Învățăturii lui Grigori Grabovoi” utilizatorilor site-ului, denumiți în continuare și “Cumpărător”.

   .

.

.
.

.
1.2 Pentru a accesa Site-ul și Serviciile, Utilizatorii trebuie să utilizeze hardware și software curent, legal și actualizat, de uz comun. Serviciile și Site-ul web pot suferi modificări datorită îmbunătățirilor tehnice și progresului tehnologic general.

Utilizatorii recunosc și sunt de acord că, dacă nu se specifică altfel, nu se garantează compatibilitatea și accesibilitatea Serviciilor sau a Site-ului web cu sau prin intermediul software-ului sau hardware-ului utilizat de Utilizatori care este învechit, neuzual, ilegal sau nestandardizat. Utilizatorii se angajează să accepte și să efectueze toate actualizările necesare furnizate de către proprietarul site-ului web. În cazul lipsei de actualizări, Serviciile pot fi parțial sau total inaccesibile.

1.3. Pentru a utiliza Serviciile, Utilizatorul trebuie să își deschidă un cont, furnizând toate datele și informațiile solicitate în mod complet și sincer.

Nu este posibilă utilizarea Serviciilor fără deschiderea unui cont.

Este responsabilitatea dvs. să păstrați în siguranță datele de conectare și să păstrați confidențialitatea acestora. În acest scop, utilizatorul trebuie să aleagă o parolă care să corespundă celui mai înalt nivel de securitate disponibil pe acest site.

Prin crearea unui cont, sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru toate activitățile care au loc sub credențialele dvs. de conectare și trebuie să notificați imediat proprietarul site-ului web, folosind datele de contact furnizate în acest document, dacă credeți că informațiile dvs. personale, cum ar fi contul dvs. de utilizator, credențialele de conectare sau datele personale, au fost piratate, divulgate ilegal sau furate.

1.4. Aveți libertatea de a vă închide contul și de a înceta să mai utilizați Serviciile în orice moment prin utilizarea instrumentelor de închidere a contului disponibile pe acest site web și/sau prin contactarea proprietarului site-ului web utilizând datele de contact furnizate în acest document.

Proprietarul Website-ului își rezervă dreptul de a suspenda sau de a șterge contul unui utilizator în orice moment, la discreția sa și fără notificare prealabilă, dacă îl consideră nepotrivit sau ofensator sau dacă încalcă acești Termeni.

În cazul în care contul dvs. este suspendat sau șters, nu veți avea dreptul la nicio compensație, rambursare sau despăgubire.

Suspendarea sau anularea unui cont din motive imputabile utilizatorului nu îl scutește pe acesta de plata serviciilor și/sau produselor achiziționate.

1.5 Site-ul www.grabovoifondation.org și serviciile furnizate prin intermediul acestuia pot fi utilizate numai în scopurile pentru care sunt oferite, în conformitate cu acești Termeni și cu legislația aplicabilă.

Este responsabilitatea dvs. exclusivă să vă asigurați că utilizarea acestui site web și a serviciilor sale nu încalcă nicio lege, niciun regulament sau drepturi ale terților.

Prin urmare, proprietarul site-ului web își rezervă dreptul de a lua toate măsurile adecvate pentru a-și proteja interesele legitime și, în special, de a refuza accesul utilizatorului la acest site web și/sau la serviciile oferite, de a rezilia contractele și de a raporta activitatea desfășurată prin intermediul acestui site web și/sau al serviciilor sale autorităților competente dacă are motive să creadă că utilizatorul încalcă legile, reglementările, drepturile terților și/sau acești termeni și condiții.

 1. obiectuloferta publică

.
.
2.1 Obiectul acestei oferte publice este furnizarea de servicii/cursuri de formare profesională de către Prestator, care includ achiziționarea de produse digitale și online furnizate prin descărcări sau acces la resurse online la adresa www.grabovoifoundation.org.

2.2 Prețurile, descrierile și disponibilitatea serviciilor și produselor sunt indicate în secțiunea corespunzătoare a acestui site web și, la fel ca și acești termeni și condiții, pot fi modificate unilateral de către Furnizor fără notificare prealabilă.

Prețurile, termenii și condițiile indicate pe site-ul web