Az értékesítés feltételei és feltételei

FELTÉTELEK a www.grabovoifondation.org oldalon.

( hatálybalépés 27/04/2024)

 1. Általános rendelkezések

1.1. A következő feltételek és kikötések irányadóak:

 • a www.grabovoifondation.org weboldal használata, melynek tulajdonosa a “Grigori Grabovoi Tanításának Megvalósításáért és Védelméért Alapítvány”, Ur Strecion 4, 6997 Sessa, Svájc – CHE172812109, a továbbiakban “Eladó” ;
 • a “Grigori Grabovoi Tanításának Megvalósításáért és Védelméért Alapítvány” által az oldal felhasználói (a továbbiakban “Vevő”) számára nyújtott szolgáltatások nyújtása, amelyek magukban foglalják a digitális és online termékek megvásárlását.

1.2. A Weboldal és a Szolgáltatások eléréséhez a felhasználóknak általánosan használt, aktuális, jogszerű és naprakész hardvert és szoftvert kell használniuk. A Szolgáltatások és a Weboldal a technikai fejlesztések és az általános technológiai fejlődés miatt változhatnak.

A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy – eltérő rendelkezés hiányában – a szolgáltatások vagy a weboldal kompatibilitása és elérhetősége nem garantált a felhasználók által használt elavult, nem általánosan használt, illegális vagy nem szabványos szoftverrel vagy hardverrel vagy azokon keresztül. A felhasználók vállalják, hogy elfogadnak és végrehajtanak minden szükséges, a webhely tulajdonosa által rendelkezésre bocsátott frissítést. A frissítés elmaradása esetén a szolgáltatások részben vagy teljesen elérhetetlenné válhatnak.

1.3. A Szolgáltatások igénybevételéhez a felhasználó a szükséges adatok és információk teljes körű és valósághű megadásával nyithat fiókot.

A szolgáltatások használata felhasználói fiók megnyitása nélkül nem lehetséges.

A felhasználó felelőssége, hogy hozzáférési adatait biztonságban tartsa és bizalmasan kezelje.  Ennek érdekében a felhasználóknak olyan jelszót kell választaniuk, amely megfelel a weboldalon elérhető legmagasabb biztonsági szintnek.

A fiók létrehozásával Ön elfogadja, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amely az Ön hozzáférési azonosítóival történik, és köteles azonnal értesíteni az oldal tulajdonosát az ebben a dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül, ha úgy véli, hogy személyes adatait, például felhasználói fiókját, hozzáférési azonosítóit vagy személyes adatait feltörték, jogellenesen nyilvánosságra hozták vagy ellopták.

1.4. Ön bármikor szabadon lezárhatja fiókját és abbahagyhatja a szolgáltatások használatát a weboldalon elérhető fiókzáró eszközök használatával és/vagy az oldal tulajdonosával való kapcsolatfelvétellel a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken.

Az oldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint és értesítés nélkül bármikor felfüggessze vagy törölje a felhasználó fiókját, ha azt helytelennek, sértőnek vagy a jelen Feltételekkel ellentétesnek ítéli.

A fiók felfüggesztését vagy törlését követően a felhasználó nem jogosult semmilyen kártérítésre, visszatérítésre vagy kártalanításra.

A fiók felfüggesztése vagy törlése a felhasználónak felróható okokból nem mentesíti a felhasználót a megvásárolt szolgáltatások és/vagy termékek kifizetése alól.

1.5. A www.grabovoifondation.org weboldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások kizárólag a felkínált célokra használhatók, a jelen feltételekkel és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

Az Ön kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy az oldal és szolgáltatásainak használata ne sértsen semmilyen törvényt, rendeletet vagy harmadik felek jogait.

Ezért az oldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy minden megfelelő intézkedést megtegyen jogos érdekei védelmében, és különösen, hogy megtagadja a felhasználótól az oldalhoz és/vagy a kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférést, felmondja a szerződéseket, és az illetékes hatóságoknak jelentse az ezen az oldalon és/vagy a kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül végzett tevékenységet, ha okkal feltételezi, hogy a felhasználó megsérti a törvényeket, rendeleteket, harmadik felek jogait és/vagy a jelen feltételeket.

 1. A nyilvános ajánlat tárgya

2.1. A jelen ajánlat tárgya a nyilvánosság számára az Eladó által nyújtott képzési szolgáltatások/tanfolyamok, amelyek magukban foglalják a letöltések vagy az online forrásokhoz való hozzáférés útján nyújtott digitális és online termékek megvásárlását a www.grabovoifoundation.org weboldalon.

2.2. A szolgáltatások és termékek árai, leírásai és elérhetősége a weboldal megfelelő részében szerepelnek, és az Eladó előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosíthatja azokat, csakúgy, mint ezeket a feltételeket.

A Vevő által a megrendelés leadásakor a weboldalon feltüntetett árak, feltételek és kikötések minden esetben a Vevőre vonatkoznak.

 1. A szolgáltatások és termékek vásárlására vonatkozó eljárás.

3.1. A vásárlási eljárás a kínált szolgáltatás és/vagy termék kiválasztásával kezdődik és a megrendelés leadásával és az ár kifizetésével ér véget.

3.2. A megrendelés leadásához el kell fogadnia a jelen Általános Szerződési Feltételeket a weboldalon található megfelelő gomb használatával.

3.3. A megrendelés elküldése a felhasználó által meghatározza a szerződés megkötését, és így a Vevő részéről kötelezettséget keletkeztet a kért ár megfizetésére.

3.4. A megrendelés leadását követően a Vevő e-mailben kap értesítést az általa a weboldalon történő regisztrációkor megadott e-mail címre a megrendelés beérkezésének visszaigazolásáról, valamint az online erőforrások letöltésére vagy elérésére vonatkozó hivatkozásokról.

 1. Promóciók és kedvezmények.

4.1. Az Eladó különleges kedvezményeket vagy promóciókat kínálhat a szolgáltatások és/vagy termékek megvásárlására. Az ilyen kedvezmények vagy promóciók mindig az Eladó saját belátása szerint kerülnek nyújtásra, és a jelen feltételek hatálya alá tartoznak.

4.2. A különleges ajánlatok vagy kedvezmények, akár ismétlődőek, akár időszakosak, nem keletkeztetnek a felhasználók számára semmilyen jogot és/vagy követelést, amely a jövőben érvényesíthető lenne.

4.3. Az akciók és kedvezmények időtartama az Eladó jelen dokumentumban feltüntetett székhelyének időzónájára vonatkozik.

 1. Fizetési módok.

5.1. Az Eladó által elfogadott fizetési módok a vásárlási eljárásban kerülnek feltüntetésre.

5.2. Ha az ilyen módon történő fizetés meghiúsul, vagy azt a pénzforgalmi szolgáltató visszautasítja, az Eladó nem köteles a megrendelést teljesíteni.

 1. A vevő elállási joga.

6.1. A törvényi rendelkezésekre is figyelemmel az Eladó biztosítja a Vevőnek a jogot, hogy a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül elálljon az adásvételi szerződéstől arra a szolgáltatásra és/vagy termékre vonatkozóan, amellyel elégedetlen.

6.2. Ahhoz, hogy élni tudjon ezzel a jogával, a Vevőnek a fent említett határidőn belül írásbeli értesítést kell küldenie az Eladónak, amelyben indoklás nélkül, egyértelműen kinyilvánítja a szerződéstől való elállási szándékát.  

6.3. Az Eladó köteles ellenőrizni, hogy az elállási jogot haladéktalanul és helyesen gyakorolták-e, és ha igen, az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vételárat a Vevőnek, az eredeti ügylet során használt fizetési eszközzel.

6.4. A szerződéses szolgáltatás teljes körű teljesítését követően az elállás joga kizárt.

 1. A webináriumok szabályozása

7.1. A Forgalmazó által kínált képzések közé tartoznak a Forgalmazó által szervezett online szemináriumok (webináriumok).

7.2. Az Eladó biztosítja a webináriumok videofelvételét, és a Vevő a tanfolyam időtartama alatt használhatja a videoplatformon rögzített leckéket.

7.3. A Forgalmazónak joga van továbbá bármikor egyoldalúan megváltoztatni az egyes webináriumok programját, de a változtatásokat a www.grabovoifoundation.org oldalon legalább egy nappal a webinárium időpontja előtt közzé kell tennie.

7.4. A webináriumokon való részvétel és a videoplatformhoz való hozzáférés csak a Szolgáltatás Vásárlói számára engedélyezett, mások számára nem.

7.5. Ennek megfelelően a Vevőnek tilos harmadik személyeknek (beleértve a Vevővel együtt élő személyeket is) az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül hozzáférést biztosítani a webináriumokhoz vagy a videoplatformhoz.

7.6. A Vevőnek tilos továbbá az Eladó által kínált webináriumokat rögzíteni, letölteni, közzétenni vagy harmadik félnek bármilyen módon továbbadni.

7.7. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárlót a webináriumról – visszatérítési kötelezettség nélkül – lekapcsolja, ha a Vásárló magatartása akadályozza, gátolja vagy bármilyen módon megzavarja az online lecke szabályos menetét.

 1. A szellemi tulajdonjogok védelme

8.1. A szellemi és ipari tulajdonjogok (mint például szerzői jogok, szabadalmak és modellek) a weboldalon közzétett szövegekre, e-könyvekre, videókra és technológiákra vonatkozóan a Grigori Grabovoi személyesen, a Grigori Grabovoi LTD és az Eladó kizárólagos tulajdonában vannak, és a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és nemzetközi szerződések által védettek.

8.2. Ezért az Eladó által a Vevőnek felkínált minden tartalom, akár szöveges, akár videós formában, az Eladó és/vagy a felhasználást az Eladónak engedélyező felek tulajdonát képezi, és a nemzetközi szerzői jogi törvények és szerződések által védett.

8.3. Az ezen az oldalon megjelenő védjegyek, logók és egyéb megkülönböztető jelek az Eladó és/vagy a használatukat az Eladónak engedélyező felek kizárólagos tulajdonát képezik, bejegyzettek, és a szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó törvények és nemzetközi szerződések által is védettek.

8.4. A Vevőnek ezért tilos :

– a weboldalon közzétett szövegek, e-könyvek, videók és technológiák bármilyen módon és részben történő másolása és/vagy reprodukálása;

– a fent említett digitális termékeket vagy azok tartalmát bármilyen okból átruházni, bérbe adni, lízingelni, terjeszteni vagy harmadik félnek továbbadni;

– szétszerelni, más formátumba konvertálni vagy a megengedettnél több eszközön használni;

 – a www.grabovoifoundation.org weboldalon található digitális termékeket vagy online forrásokat védő biztonsági funkciók törlése, megkerülése vagy módosítása;

 – a fent említett oldalon található védjegyeket, logókat és egyéb megkülönböztető jeleket  bármilyen módon használni, eltávolítani, megváltoztatni vagy hamisítani.

 1. Személyes adatok feldolgozása

9.1. A felhasználók személyes adatainak feldolgozására vonatkozó információkat a jelen weboldal adatvédelmi irányelvei tartalmazzák, amelyekre a jelen dokumentumban teljes egészében hivatkozni kell.

9.2. Ezért a jelen feltételek elfogadásával a Vevő engedélyezi személyes adatainak feldolgozását a fent említett Adatvédelmi szabályzatban meghatározott mértékben és célokra.

 1. A felelősség korlátozása

10.1. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a weboldalán kínált szolgáltatások és digitális termékek használatához szükséges hardverről és szoftverről.

Ezért a Vevő kizárólagos felelőssége, hogy az Eladó által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó online erőforrások és letöltések eléréséhez és/vagy használatához szükséges valamennyi hardverrel, szoftverrel, hálózati elérhetőséggel és internetkapcsolattal rendelkezzen.

10.2. Az Eladó mindennemű felelőssége kizárt abban az esetben, ha a kínált szolgáltatás vis maior miatt nem érhető el, mint például áramkimaradások, szerkezeti és internet-hibák.

10.3. Szolgáltatásai legjobb minőségének garantálása érdekében az Eladó fenntartja a jogot, hogy karbantartás és/vagy rendszerfrissítés céljából – kártérítési kötelezettség nélkül – megszakítsa az oldal működését, a felhasználóknak a megszakítás kezdete előtt legalább két nappal történő értesítésével.

10.4. A felhasználók kötelesek megfelelő biztonsági intézkedéseket – például vírusirtó szoftvert – és tűzfalakat alkalmazni az esetleges fertőzések vagy támadások megelőzésére, valamint a weboldalról kicserélt vagy feltöltött valamennyi adat és/vagy információ biztonsági másolatának védelmére.

Ezért a Forgalmazó nem vállal felelősséget a felhasználók által esetlegesen elszenvedett jövedelemkiesésért vagy egyéb veszteségekért, beleértve a közvetett veszteségeket is (mint például kereskedelmi veszteségek, bevételkiesés, nyereségkiesés vagy megtakarítások elvesztése, szerződéses vagy üzleti kapcsolatok elvesztése, jó hírnév elvesztése vagy hírnévkárosodás stb.), amelyek az internetről vagy ezen a weboldalon keresztül letölthető fájlokban található vagy azokhoz kapcsolódó vírusok vagy egyéb rosszindulatú programok miatt következnek be.

10.5. Az Eladó szerződésszegésért való felelőssége esetén a fizetendő kártérítés nem haladhatja meg az Eladónak a www.grabovoifoundation.org oldalon kínált szolgáltatásért és digitális termékekért szerződésszerűen járó díjazás összegét.

10.6. Az Eladó nem felelős azért, hogy a Vevő milyen módon használja fel a digitális és online termékekből szerzett információkat a www.grabovoifoundation.org oldalon, valamint az összes többi internetes oldalon, amelyen keresztül az Eladó működik.

10.7. Az Eladó által kínált szolgáltatások és digitális termékek tartalmát a Vevő kizárólag személyes és oktatási célú felhasználásra bocsátja a Vevő rendelkezésére, az egyéni tudatosság fejlesztésének elősegítése céljából. Ezek a tartalmak tehát nem minősülnek orvosi és/vagy pszichológiai és/vagy pszichiátriai terápiának, és semmilyen módon nem helyettesíthetik ezeket a terápiákat, továbbá nem zárják ki vagy semmilyen módon nem korlátozzák a jogilag képzett szakemberek által előírt orvosi kezelés igénybevételét.

 1. Az ajánlat korlátai

11.1. Az Eladó által kínált szolgáltatásokra és digitális termékekre vonatkozó nyilvános ajánlat kizárólag a következő országok állampolgárainak szól: az Európai Unió tagállamai, San Marino, Luxemburg, Szerbia, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Közép- és Dél-Amerika államai, Ausztrália, Japán, Thaiföld, Malajzia, Bali, Szingapúr, Kínai Népköztársaság és Tajvan. 11.2. Az említett ajánlat ezért nem eredményezhet semmilyen hatást más, a fenti listán nem szereplő országok állampolgárai tekintetében, és ezért az Eladó nem vállal semmilyen kötelezettséget és/vagy felelősséget az említett állampolgárok által esetlegesen megvásárolt szolgáltatások és digitális termékek tekintetében.  

 1. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása.

12.1. Az oldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa és/vagy kiegészítse ezeket a feltételeket, a módosításokról és/vagy kiegészítésekről a felhasználókat megfelelő módon értesítve.

12.2.  A módosítások és/vagy kiegészítések a felhasználókkal szemben csak a velük való közléstől kezdve lépnek hatályba.

 1. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

13.1. Ezekre a feltételekre az oldal tulajdonosának székhelye szerinti jog (Svájc) vonatkozik.

13.2. Ha a felhasználó lakóhelye szerinti ország joga magasabb szintű fogyasztóvédelmet ír elő, akkor ezt a magasabb szintű védelmet kell alkalmazni.

13.3. A jelen feltételekkel kapcsolatos bármely jogvitában kizárólag az oldal tulajdonosának székhelye (Svájc) szerinti bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

13.4. Minden olyan kérdésben, amelyet a jelen általános szerződési feltételek nem szabályoznak, kifejezetten az alkalmazandó svájci jogra hivatkozunk.

Alapítvány Grigori Grabovoi tanításának megvalósításáért és előmozdításáért.

Ur Strecion 4,

6997 Sessa Ticino
kanton (CH)

www.grabovoifoundation.org